Huisstijl update

De huisstijl van de Traineepool Metropoolregio Amsterdam (MRA) bestond uit een felroze blok. Niet iedere trainee was hier blij mee… Samen met de MRA-stuurgroep én een groep trainees hebben we gezocht naar een nieuw beeldmerk waar iedereen zich in kon vinden. Diverse ontwerpen zijn gepresenteerd waarvan een aantal uitgewerkt en uiteindelijk één gekozen; die in het midden. Dit logo heeft een duidelijke link met het oorspronkelijke logo en verbeeldt de 3 pijlers van het traineeship: verbinding, samenwerking en kennisdeling.